Tuy đã xuất hiện lâu nhưng mình thấy nhiều bạn vẫn không biết cách đăng ký mimax như thế nào. Đây là gói mạng của Viettel tốc độ