Ngay từ những phiên bản hệ điều hành Windows đầu tiên thì hãnh Microsoft đã mang tới sự khác biệt nhỏ giữa biểu tượng shortcut với các tập