Điều gì khiến Blog của bạn chết yểu ? Viết Blog phải chăng quá khó ?

Như các bạn đã biết, việc Viết Blog kiếm tiền hiện nay nở rộ, số lượng mọc như nấm sau mưa. Tuy nhiên, không phải chờ đợi lâu thì số lượng Blog dừng hoạt động cũng không phải con số nhỏ. Tại sao vậy ?. Trong suốt hơn 6 năm Viết Blog thì mình đã quen biết … Read more