Tag Archives: Tắt ứng dụng khởi động cùng Windows

Làm thế nào để tắt Desktop.ini tự động mở cùng Windows

Mỗi khi khởi động Windows thì bạn lại thấy xuất hiện file Desktop.ini hiện ngay lập tức lúc tới màn hình Desktop. Tập tin này không có hại, tuy nhiên nó mang lại cảm giác khó chịu vì lại phải mất công tắt đi. Sử dụng cách tắt ứng dụng khởi động cùng Win thì không thấy tên nó. Trong bài… Read more »