Nếu bạn không có điều kiện để mua bản quyền IDM thì vẫn còn rất nhiều phần mềm tăng tốc Download miễn phí khác không thua kém gì