Fotor là một phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí trên Windows và Mac. Bạn có sở thích chụp ảnh, ghép ảnh vào khung, chèn hiệu ứng đẹp