Đợt trước mình có viết bài sửa lỗi không lưu được file hosts trên Windows. Tuy nhiên, ngày hôm qua có bạn Phúc phản ánh là vẫn không