kk Star Ratings – Hiển thị dấu sao trên Google cho WordPress

Hiện nay có nhiều plugin hỗ trợ hiển thị dấu sao trên Google cho WordPress. Tuy nhiên, không phải cái nào sau khi cài cũng hiện hoặc dễ sử dụng. Ngay từ những ngày đầu lập Blog Thuthuatdoisong.com thì mình đã đi tìm kiếm, tham khảo các cái khác nhau và hiện tại đang trung […]