Cách sửa lỗi Windows Explorer Has Stopped Working

Trong quá trình sử dụng máy tính Windows thì chắc hẳn ít nhiều bạn đã gặp phải lỗi Windows Explorer Has Stopped Working. Mỗi lúc bị như này thì khỏi phải nói khó chịu đến mức nào, nó cứ giật giật rồi tự khởi động lại hết các ứng dụng đang chạy. Đi kèm với lỗi … Read more

Sửa lỗi “Windows Installer Service could not be accessed”

Mặc dù bạn đã tải tập tin cài đặt đúng với phiên bản hệ điều hành đang sử dụng nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp lỗi: “Windows Installer Service could not be accessed” trong Windows 7. Thử mọi cách như là chạy với quyền Admin, chạy dưới nền tảng Windows khác thấp hơn nhưng vẫn chả ăn … Read more