Secure Folders – Phần mềm khóa tập tin, thư mục miễn phí

Secure Folders mang tới cho bạn giải pháp khóa tập tin, thư mục dữ liệu trong máy tính mạnh mẽ bằng mật khẩu. Không cần phải mua bản quyền những phần mềm đắt tiền khác, với nhu cầu cá nhân thì phần mềm miễn phí như Secure Folders đây cũng đủ đáp ứng cho mục đích […]