Icecream Image Resizer – Phần mềm thay đổi kích thước ảnh

Trong bài viết về thủ thuật Photoshop trước đó thì mình đã đề cập tới cách thay đổi kích thước ảnh khá là đơn giản và dễ thực hiện. Để làm điều này thì có nhiều phần mềm hỗ trợ tốt hơn thế với nhiều tùy chọn hoàn thiện bức ảnh. Icecream Image Resizer là một […]