Driver máy in là một trong những thứ “khó xơi” nhất khi dùng phần mềm cập nhật driver online. Mình đã thử một vài sản phẩm của hãng