Phần mềm dọn rác từ lâu đã trở nên quan trọng và không thể thiếu trong mỗi máy tính. Cho dù bạn sử dụng máy tính như nào