Dù bạn đang dùng Windows gì đi chăng nữa thì luôn có khả năng dính Malware. Nó tập hợp các phần mềm độc hại, gián điệp cực kì