Tăng dung lượng ổ C – Chuyển dung lượng từ ổ D vào ổ C

Ngày trước khi dùng Windows 7 thì mình để ổ C có dung lượng là 50 GB, vừa mới nâng cấp Windows 10 và thấy cái gì cũng hay, cũng muốn tải ở Store các kiểu. Hôm nay mới để ý thấy dung lượng trốn ổ C còn ít quá nên mình tính chuyển dung […]