Cách bật nút Home ảo trên iPhone, iPad cực kì đơn giản

Nút Home ảo trên thiết bị iPhone, iPad  có lợi ích rất nhiều trong quá trình bạn sử dụng. Nó giúp bạn đi tới các phần chức năng cần thiết như: Màn hình chính, trung tâm thông báo, tùy chỉnh, khẩu lệnh, trung tâm kiểm soát, thiết bị. Mặc định thì nó chưa được kích […]