Cách vào Safe Mode trên Windows Xp/7/8/8.1/10 đơn giản

Safe Mode là chế độ an toàn cho máy tính Windows. Micorosoft đã áp dụng ngay từ những phiên bản Windows Xp đầu tiên và cho tới bây giờ thì nó vẫn được duy trì và cải tiến. Mình cũng gặp vài trường hợp khi khởi động thì chỉ dừng lại ở màn hình welcome […]