Auslogics Duplicate File Finder – Loại bỏ tập tin trùng lặp

Một trong những nguyên nhân khiến dung lượng trống ổ cứng của bạn ngày một ít dần đó chính là sự xuất hiện các các tập tin trùng lặp. Thực tế thì mình gặp rất nhiều trường hợp người sử dụng thắc mắc là không có cài đặt hay lưu gì mấy mà sao ổ […]