Ultrasurf là một trong những phần mềm vào Facebook được đánh giá cao và người dùng ưa chuộng. Không chỉ riêng mạng xã hội này mà nó còn