Category Archives: Hệ thống

Bkav FixAttrb – Phần mềm hiện file ẩn do Virus ngay lập tức

Trong khi sử dụng máy tính, có nhiều lần bạn thư mục, tập tin của bạn bị ẩn đi mất, kiểm tra thì dung lượng vẫn còn nhưng không tài nào hiện lại được dù có chỉnh với chức năng hiện thư mục của Windows. Rắc rối hơn là công việc của bạn đang cần Copy dữ liệu từ USB… Read more »

Attribute Changer 7.11 – Thay đổi thuộc tính thư mục, tập tin

Attribute Changer là một tiện ích nhỏ có chức năng quản lý tập tin Windows giúp người dùng nhanh chóng thay đổi các thuộc tính của các tập tin và thư mục có thể truy cập thông qua Windows Explorer. Mặc định thì hệ điều hành Windows cũng cung cấp cho người dùng tùy chọn ẩn, hiện, chế độ chỉ đọc… Read more »