Nếu bạn đang phát triển 1 blog dạng download thì không thể bỏ qua hình thức Upload file kiếm tiền. Song song với việc rút gọn link thì